Våre samarbeidspartnere

Bærum kommune

Bærum er Norges femte største kommune med over 130 000 innbyggere fra mer enn 140 nasjoner. Fornebu ligger øst i kommunen og skal være et grønt, mangfoldig og urbant område. Bærum kommune er opptatt av medvirkende byutvikling av Fornebu, og Fornebupiloten er en naturlig samarbeidsparter. 

Klimastrategi 2030, bærum kommune

Klimastrategi 2030 er Bærum kommune sin plan for oppfølging av Parisavtalen og omstilling til et lavutslippssamfunn. Klimastrategien er en strategisk og operativ plan som tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel sitt hovedmål «Bærumsamfunnet er klima- og miljøklokt» og delmålet «Bærum er et lavutslippssamfunn, hvor det er lett å leve klima- og miljøvennlig». Klimastrategi 2030 har hovedfokus på mål og virkemidler for reduksjon av klimagassutslipp.

FORNEBU SØR

Planprogram med byplangrep. Planutvalget sendte 27. april 2023 forslag til planprogram med byplangrep Fornebu sør på høring. Her finner du planforslaget.

Obos

OBOS er en av de største utbyggerne på Fornebu. OBOS er aktiv på by- og stedsutvikling, og bidrar til livet mellom husene på Fornebu, til bedre bo- og oppvekstmiljøer, klima og miljø, og er i så måte en naturlig samarbeidspartner for Fornebupiloten, spesielt i prosjekter rettet mot barn og unge.

PUNKT

Punkt er en møteplass for nabolaget på Fornebu og i Bærum. Her finner du serveringstilbud, frukt og grønt, yoga- og dansestudio, Fornebupiloten og Bytteboden.

Fornebulandet vel

Fornebulandet vel jobber for for et godt og konstruktivt samarbeidsmiljø mellom beboerne, næringslivet, grunneierne, kommunen og andre interesseorganisasjoner.

Snarøen vel

Snarøen vel fungerer som bindeledd mellom kommunen og lokalbefolkningen og er høringsinstans for Bærum kommune i de bygnings- og reguleringssaker som vedrører allmenne interesser på Snarøya.

Flytårnet

På Flytårnet finner du gallerier, kunstbutikk, cafe, vinbar, en liten scene/eventlokale, rammeverksted, bilmuseum, historisk museum, ulike verksteder , og ca. 100 utøvende kunstnere. I hangaren ligger Norges største tv-studio som brukes til blant annet The Voice og Skal vi danse.

Flytårnet fritidssenter

Fritidssenter er en fritidsklubb for barn fra 12-23 år. Fritidssenteret finner du bak Café Caravelle på Flytårnet.

DNT Bærum turlag

Bærum Turlag er et lokalt turlag under DNT Oslo og Omegn, og ble stiftet 15. februar 2011. Turlaget har nesten 12.000 medlemmer bosatt i Bærum. De arrangerer godt over 300 turer, kurs og arrangementer hvert eneste år. Bærum Turlag har eget lokale på Oksenøya Bruk.

Fornebu S

Fornebu S er ikke bare et ”senter”, men et sentrum for Fornebu, Snarøya og Lysaker.

Lilløyplassen

Lilløyplassen er det ideelle stedet å lære om livet i fjæra og kulturlandskapet rundt. Lilløyplassen tilbyr undervisning både for barnehager, skoleklasser og universitetsmiljøer. Lilløyplassen er et flott sted å ta med familien på søndagstur, eller skoleklassen til undervisning.

Dittfornebu

DittFBU er et samarbeid og initiativ fra Fornebu Grunneierforening. 

Snarøya sportklubb

Det samlende idrettslaget for Snarøya og Fornebu i Bærum. Fotball, bandy og håndball for store og små – året rundt.

oksen idrettslag

Oksen idrettslag har som mål å skape en arena for treningsglede for alle på Fornebu. Oksen IL er en samlingsplass for hele Fornebu og tilbyr et allsidig aktivitetstilbud for alle aldre.

Fornebu fotball

Fornebu Fotballklubb har som mål å være den lokale fotballklubben på
Fornebulandet for alle barn og unge som ønsker et godt og utviklende
fotballtilbud.

Lions Club snarøya – fornebu

Lions er en frivillig humanitær organisasjon med medlemmer som bruker noe av sin fritid til å hjelpe andre.

lysaker og fornebu rotary

Rotary er en verdensomspennende organisasjon som forener ledere fra næringsliv, frie yrker og offentlig virksomhet som ønsker å fremme velferd, høye etiske normer i alle yrker og som vil bidra til å bygge samhold og fred i verden.

Bærum Kunsthall

Bærum Kunsthall er et kunstnerstyrt visningssted eid av Bildende kunstnere i Bærum (BKiB). Plassert i den gamle brannstasjonen på Fornebu er BK med på å skape identitet i et område i stor utvikling. Utstillingsprogrammet presenterer et ambisiøst program med nasjonale og internasjonale kunstnere.

Safari Fornebu

Et lokalt gratis, familiearrangement som gjennomføres i september.

Fornebu og snarøya skolekorps

Korpset rekrutterer medlemmer fra både Snarøya og Storøya skole. Man kan være med i korpset til man går ut av 3. videregående. Korpset har tradisjonelt lagt stor vekt på å tilby elevene profesjonell opplæring  og de fleste av våre dirigenter og instruktører har høyskoleutdannelse innen musikk og pedagogikk.

Etter skoletid

Tilbud for barn fra 5-7. trinn Storøya skole onsdager fra 14.00-16.00. Tilbudet er satt i gang av frivillige foreldre. Er du interessert i tilbudet eller ønsker å bidra frivillig? Ta kontakt med marianne@fornebupiloten.no.

Skroll til toppen