Våre samarbeidspartnere

Bærum kommune

Bærum er Norges femte største kommune med over 126 000 innbyggere fra mer enn 140 nasjoner. Fornebu ligger øst i kommunen og skal være et grønt, mangfoldig og urbant område. Bærum kommune er opptatt av medvirkende byutvikling av Fornebu, og Fornebupiloten er en naturlig samarbeidsparter. 

Obos

OBOS er en av de største utbyggerne på Fornebu. OBOS er aktiv på by- og stedsutvikling, og bidrar til livet mellom husene på Fornebu, til bedre bo- og oppvekstmiljøer, klima og miljø, og er i så måte en naturlig samarbeidspartner for Fornebupiloten, spesielt i prosjekter rettet mot barn og unge.

PUNKT

Punkt er en møteplass for nabolaget på Fornebu og i Bærum. Her finner du serveringstilbud, frukt og grønt, yoga- og dansestudio, Fornebupiloten og Bytteboden.

Fornebulandet vel

Fornebulandet vel jobber for for et godt og konstruktivt samarbeidsmiljø mellom beboerne, næringslivet, grunneierne, kommunen og andre interesseorganisasjoner.

Snarøen vel

Snarøen vel fungerer som bindeledd mellom kommunen og lokalbefolkningen og er høringsinstans for Bærum kommune i de bygnings- og reguleringssaker som vedrører allmenne interesser på Snarøya.

Flytårnet kultursenter

Flytårnet Kultursenter er det fremtidige kultursenteret for hele Fornebu. 

Fornebu S

Fornebu S er ikke bare et ”senter”, men et sentrum for Fornebu, Snarøya og Lysaker.

dittfbu

DittFBU er et samarbeid og initiativ fra Fornebu Grunneierforening. 

Snarøya sportklubb

Det samlende idrettslaget for Snarøya og Fornebu i Bærum. Fotball, bandy og håndball for store og små – året rundt.

Fornebu fotball

Fornebu Fotballklubb har som mål å være den lokale fotballklubben på
Fornebulandet for alle barn og unge som ønsker et godt og utviklende
fotballtilbud.

Lions Club snarøya – fornebu

Lions er en frivillig humanitær organisasjon med medlemmer som bruker noe av sin fritid til å hjelpe andre.

Lysaker og Fornebu Rotary

Rotary er en verdensomspennende organisasjon som forener ledere fra næringsliv, frie yrker og offentlig virksomhet som ønsker å fremme velferd, høye etiske normer i alle yrker og som vil bidra til å bygge samhold og fred i verden.

Skroll til toppen