Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Foreningen Fornebupiloten (org.nr.: 919 210 354) samler inn og bruker personopplysninger på nettsiden og datasystemer. Da fornebupiloten.no administreres av Foreningen Fornebupiloten, er det Daglig leder som er behandlingsansvarlig for personopplysningene samlet inn av nettsiden.

Fornebupilotens tekniske underleverandører og verktøy

Nettsiden videreutvikles og driftes av Foreningen Fornebupiloten i samarbeid med Mojowire Design.

Vår publiseringsplatform er WordPress, som driftes på webhotell hos Domeneshop, som følger EUs personvernforordning.

Frivillige som melder seg gjennom Fornebupiloten

For de som melder sin interesse for frivillige oppdrag så innhenter vi navn, e-post og telefonnummer. Disse opplysningene lagres i Foreningen Fornebupiloten sin database og er der tilgjengelig for ansatte som jobber med fornebupiloten.no.

Aldersgrense for å gi sitt samtykke på et slikt skjema er 13 år.

Opplysningene overføres pr e-post til den registrerte brukeren som står som kontaktperson på det aktuelle oppdraget. Alle registrerte brukere i organisasjonene har samtykket til å behandle de persondata de får overført fra fornebupiloten.no i tråd med Personvernforordningen.

Vi oppfordrer til å ikke legge inn sensitive personopplysninger i vårt kontaktskjema, herunder informasjon om egen og andres helsetilstand, allergier, politiske medlemskap eller personnummer.

Foreningen Fornebupiloten deler ingen personopplysninger om brukerne våre med tredjepart.

Påmelding kurs og arrangementer

Via vår nettside og nyhetsbrev kan det være mulig å melde seg på kurs og andre arrangementer i vår eller samarbeidspartner sin regi. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement. Vi innhenter egne samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta invitasjon til nye arrangementer.

Dialog med Foreningen fornebupiloten

Foreningen Fornebupiloten benytter e-post med Gmail og telefon for dialog med brukere og publikum.Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. Foreningen Fornebupiloten benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet.

De ansatte vil ha en oversikt over de siste anropene på sine telefoner hvis du har telefonkontakt.

Sletting av data

Hvis du som bruker ønsker dine persondata slettet fra Foreningen Fornebupiloten sine databaser så må du ta kontakt med oss på post@fornebupiloten.no. Personer som har registrert sin interesse for å bli frivillig lagres i 2 år, etter 2 år anonymiseres informasjonen og lagres kun for statistiske og historiske hensyn uten navn.

De som er registrert i våre systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Foreningen Fornebupiloten ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Skroll til toppen