Møteplass - Katalysator - Ressurs

Fornebupiloten er en møteplass, katalysator og ressurs for enkeltmennesker, frivillige organisasjoner, aktiviteter, det offentlige og utvikles av de som lever og engasjerer seg på Fornebu. Fornebupiloten er åpen for alle uavhengig av alder, kjønn, livssyn, bakgrunn og politikk.

Velkommen til Rotary

NYTT – NYTT – NYTT Det er som å gå inn i en ny tid for Lysaker og Fornebu Rotaryklubb …

LES MER

Flytårnområdet

Bærum kommune arbeider med felles plan for flytårnområdet. Flytårnområdet er definert som et av tre fremtidige sentrumsområder på Fornebu. De …

LES MER

Fornebupiloten tester de nye lokalene

Fornebupiloten har etablert seg i lokaler på Fornebu S og har gjennomført et prøvearrangement.

LES MER
Filmkvelder

Avsnitt med tekst om tiltaket Nytt avsnitt med tekst om tiltaket

PunktYung

Avsnitt med tekst om tiltaket Nytt avsnitt med tekst om tiltaket

Etter skoletid

Avsnitt med tekst om tiltaket Nytt avsnitt med tekst om tiltaket

Aktiviteter

Fornebupiloten samarbeider, initierer og støtter arrangementer og aktiviteter i nærmiljøet.

Partnere

Her finner du mer om hvem som er Fornebupilotens mest sentrale samarbeidspartnere.

Rull til toppen