Møteplass - Katalysator - Ressurs

Fornebupiloten er en møteplass, katalysator og ressurs for enkeltmennesker, frivillige organisasjoner, aktiviteter, det offentlige og utvikles av de som lever og engasjerer seg på Fornebu. Fornebupiloten er åpen for alle uavhengig av alder, kjønn, livssyn, bakgrunn og politikk.

Flytårnområdet

Bærum kommune arbeider med felles plan for flytårnområdet. Flytårnområdet er definert som et av tre fremtidige sentrumsområder på Fornebu. De …

LES MER

Fornebupiloten tester de nye lokalene

Fornebupiloten har etablert seg i lokaler på Fornebu S og har gjennomført et prøvearrangement.

LES MER

PunktYung utvikles videre

Trepartssamarbeidet mellom Obos, Bærum Kommune og Fornebupiloten samler trådene om tilbud for barn og unge på Fornebu. Godt de er …

LES MER
PunktYung

Avsnitt med tekst om tiltaket Nytt avsnitt med tekst om tiltaket

Etter skoletid

Avsnitt med tekst om tiltaket Nytt avsnitt med tekst om tiltaket

Filmkvelder

Avsnitt med tekst om tiltaket Nytt avsnitt med tekst om tiltaket

Aktiviteter

Fornebupiloten samarbeider, initierer og støtter arrangementer og aktiviteter i nærmiljøet.

Partnere

Her finner du mer om hvem som er Fornebupilotens mest sentrale samarbeidspartnere.

Rull til toppen