Samklang kor på Treklang

I 2023 har Fornebupiloten vær prosjektleder for et korprosjekt som har hatt som målsetning å skape samklang mellom de tre aktørene på Treklang; Oksenøya skole, Oksenøya barnehage og sykehjemmet. Bærum kulturskole er også med i samklangen.

Målet var å skape sangaktiviteter på tvers av kultur, etnisitet, alder og kjønn og å skape tilhørighet til Fornebu. Oksenøya skole flyttet inn i nye lokaler høsten 2022 og er i fremdeles i etableringsfasen. Bærum kommune er i perioden 2020 – 2024 valgt ut til å være en Syngende kommune i regi av Krafttak for sang og har forpliktet seg til å styrke sangaktiviteten i kommunen generelt. Bærum kulturskole ønsker å styrke tilbudet på Fornebu, og Fornebupiloten arbeider med å øke aktivitetstilbudet i området og særlig aktiviteter for barn og unge.

Hvorfor kor? På en ny skole/barnehage og i et nyetablert samfunn som Fornebu, er det behov for å bygge befolkningens tilhørighet til både skole/barnehage og lokalmiljø. Oksenøya skole har på flere måter ekstra spennende utfordringer da 40% av elevene kommer fra flerspråklige/fremmedspråklige familier. Både skolen og barnehage er nyetablerte, har ikke tradisjoner og trenger dermed å etablere gode og nye aktiviteter. Oksenøya skole har behov for å tilby gratis aktiviteter på SFO, da utgifter til SFO allerede er ganske høye for mange familier. Forskning viser at sang: bidrar til å skape trivsel og tilhørighet har positiv effekt på språkopplæring og hukommelse kan gi bedre motivasjon, mestringsfølelse, glede og styrket psykisk helse kan skape ro og bedre læringsmiljø i klasserommet. I serien Demenskoret som vises på NRK, kan vi se hvor stor innvirkning sang og musikk har på hjernen og mennesket generelt og for personer med demens spesielt.

Barnekoret har samsang med beboerne på sykehjemmet, og selv om beboerne på sykehjemmet i utgangspunktet ikke er demente, vil forhåpentligvis sangen bidra til å skape livskvalitet og mestringsfølelse. I tillegg knytter sangen bånd mellom generasjoner.

Skroll til toppen