Ungdom loser kunst

2023 har vært begivenhetsrikt for LOS’ene på Fornebu. Kunst har vært hovedfokus når ungdommen har arbeidet på Bærum Kunsthall gjennom LOS prosjektet. Viken Fylkeskommune har støttet prosjektet som ledes av Fornebupiloten.

Juleavslutning ble avholdt i desember og LOS’ene var med på medvirkingsarbeid for å forske litt på hvordan LOS prosjektet har fungert. Hva har vært gøy? Hva vil du ha mer av? Hva vil du ha mindre av? Hva har ikke fungert?

Gjennomgående var det positive tilbakemeldinger og LOS’ene ville ha mer av det som allerede har vært, samtidig ønsket de seg mer forutsigbarhet og planlegging.

Prosjektet vil fortsette i januar og februar 2024.

Skroll til toppen