Siv Janna Glømmi vil lede workshopen for frivillige

Invitasjon til seminar

Meld deg på seminaret og få nyttige tips til vertskapsrollen som frivillig
Tid: Mandag 4. september. Kl. 16:30-19:30. Pizza når vi starter – husk påmelding.
Sted: Fornebupilotens lokaler på Fornebu S. Alle som har lyst til å delta, kan delta. Viktig at du melder deg på av hensyn til rigging av salen og bestilling av pizza.
Påmelding: Fornebu kulturforum v/Pål Horsle pal.horsle@gmail.com – frist 4. september kl. 12:00 (for pizzabestilling).

Siv Janna Glømmi har en meget lang og mangfoldig leder- og gjennomføringskompetanse fra ungdomsarrangementer og store musikkfestivaler som Tons of Rock, Notodden Bluesfestival, Øya og Oslo Jazzfestival m.fl. Hun er dyktig til å få mennesker med seg og har samtidig inngående kjennskap til alle sider av vellykkede arrangementer med frivillige. Siv Janna har et brennende engasjement for ungdom og musikk og å gjennomføre vellykkede arrangementer. Hun vil gjerne gjøre deg bedre i stand til å arrangere. Hun vil hente eksempler og historier fra virkeligheten.

• Forberedelser – fra start til slutt.
• Forventningsavklaringer og bransjebegreper.
• Hva betyr det å representere en arrangør.
• Hva om/når det uforutsette skjer.
• Hvordan skape god stemning.
• God anledning til spørsmål.

Arrangement: Fornebu kulturforum og Fornebupiloten

https://www.facebook.com/events/1017517752726201/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D

Skroll til toppen