Innkalling til årsmøte i Foreningen Fornebupiloten

Det kalles med dette inn til årsmøte i Foreningen Fornebupiloten 16.06.2022 kl. 1800.

Sted: Fornebupiloten

Saker:

1.Godkjenning av innkalling og agenda
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Godkjenning av årsmelding og regnskap 2020

4. Innkomne saker

5. Endring av vedtektene
4. Budsjett Fornebupiloten 2022
5. Valg

Fornebu, 18.mai 2022

Vennlig hilsen

Holger Gulbrandsen, styreleder/sign                                               

Ingrid Brattset, daglig leder/sign.

Siste nytt

Skroll til toppen