FORNEBUPILOTEN ER I GANG!

«Fornebu skal bli et møtested mellom ny kunnskap og gammel klokskap, og et godt samfunn fordi menneskene her lever, tenker, tror og elsker forskjellig.»  Fra Fornebuerklæringen, 2006

Fornebupiloten er en ideell organisasjon, etablert av ideelle organisasjoner på Fornebu og finansiert som frivilligsentral, inspirert av Fornebuerklæringen. Fornebulandet vel, Snarøen vel, Fornebulandet menighet og Flytårnet kultursenter (nå Gamle Fornebu kultursenter) har fått organisasjonen på plass, og representanter fra organisasjonene utgjør styret fra 1.juli 2017. Som daglig leder er Ingrid Brattset ansatt. Fornebupiloten er på søk etter lokaler for drift, og er foreløpig til stede på ulike steder etter avtale, og pr. telefon. Vi vil være møteplass, katalysator og ressurs for enkeltmennesker, frivillige organisasjoner, aktiviteter, det offentlige og skal utvikles av medlemmene. En av de første oppgavene vil være å finne egnede lokaler for kontor, og å bygge nettverk av både organisasjoner og nettverk på Fornebu og Snarøya.

Har du en idè, noe du har lyst til å engasjere deg i, det være seg om du allerede er i en av organisasjonene på Fornebu, å etablere en ny aktivitet, møteplass eller annet som du brenner for, håper vi at du tar kontakt med oss!

Du finner oss på https://www.facebook.com/Fornebupiloten/

Siste nytt

Skroll til toppen