Flytårnområdet

Bærum kommune arbeider med felles plan for flytårnområdet. Flytårnområdet er definert som et av tre fremtidige sentrumsområder på Fornebu. De jobber nå med et byplangrep. Med det mener de å tegne opp hvor gatene, parkene og byrommene skal være og plassere viktige funksjoner. De starter opp en medvirkningsperiode i tidlig fase søndag 6.desember i Kulturgaten. Her vil de stille ut materiale, være til stede, gi informasjon og ta imot innspill, ønsker og meninger. I uken etterpå vil de være til stede på Fornebupiloten på Fornebu S.På grunn av smittevernsituasjonen kan de ikke invitere til fysiske møter, men de arrangerer digitale møter for dem som ønsker det.

Les mer på kommunens sider

Skroll til toppen