Flerbrukshus på Fornebu

Knappe tre uker før valget legges det frem løfter om å bruke 121 millioner kroner på et flerbrukshus på Fornebu. Fremtidens brukere ønsker sal med plass til 300 og scene.

Fornebu, Bærum | Lover superrask bygging av flerbrukshus på Fornebu (budstikka.no)

PRESSEMELDING FRA HØYRE, VENSTRE, KRISTELIG FOLKEPARTI OG FREMSKRITTSPARTIET:

Flerbrukshuset på Fornebu fremskyndes med to år

Et etterlengtet flerbrukshus sentralt på Fornebu fremskyndes med to år. Fra 2028 til 2026. Etter initiativ fra Høyre har de borgerlige partiene i Bærum (Kr.F. V., Frp og H) samlet seg om å forsere flerbrukshuset. Huset vil ligge på en avsatt tomt ved dagens kjøpesenter og er beregnet å koste 121,5 mill. kroner.

Aktivitetsnivået på Fornebu er allerede høyt. Eksisterende foreningsliv vokser, og nytt etableres. Blant de mange suksessene er Fornebu Senioruniversitet, Fornebupiloten, Torsdagsporten og Fornebulandet menighets arbeid. Disse må i dag begrense medlemsmassen og si nei til deltagere på møtene og foredragene som arrangeres. Her vil vi bidra.

Aktivitet og møteplasser er viktig i et område som på den ene siden skal sette seg – og som på den andre siden skal forberede aktivitetene innen kultur og samfunnsliv når boligtallet har gått fra dagens 3.000 til fullført utbygging på 11.000.

Et attraktivt flerbrukshus må være tilgengelig for alle – også Fornebus unge. Vi må lytte til barn og ungdommer og møte deres behov.

Skal Fornebu formes uten sosiale sår, må det bygges møteplasser og skapes tilbud. Utbyggingen er et spleiselag mellom kommune og utbyggerne med Obos i spissen. Innholdet må defineres av dagens og morgendagens foreninger og religiøse institusjoner.

Flerbrukshus med et kirkerom vil fylle et etterlengtet behov. Flere kan møtes; allsidighet og tilbud øker. Fornebu er i dag et internasjonalt samfunn. Både tanker og tro er mangfoldig. Flerbrukshuset skal også møte de utfordringer og muligheter det skaper. Flerbrukshuset skal være en smeltedigel av det som allerede er etablert på Fornebu, men samtidig være døråpner for nye ideer og aktiviteter.

De borgerlige partiene vil fremskynde både planleggings- og byggeprosessen, og en bred medvirkningsprosess. Før detaljene kan diskuteres må kommunens administrasjon fremlegge et forsalg til «konsepthus». Fire partier gleder seg til innholdsdiskusjon og konseptvalg som kommer.

De som stiller onsdag kl. 15:
Fra Høyre: Elisabeth Gjølme og Sebastian Oterhals

Fra KrF: Elisabeth Aukrust

Fra Venstre: Frank Roland og Eystein Husebye

Fra FrP: Dag Vangsnes og Harald Pedersen

IET

Skroll til toppen