Etter skoletid – for dem som er for store for SFO

Etter skoletid etableres på frivillig basis av foreldre og andre voksne, som et tilbud en dag i uka for 5.trinnselever ved Storøya skole. Bakgrunnen er at barna nå er for gamle til SFO-tilbud, og mange foreldre mener at de trenger et alternativ til å gå hjem og være alene til resten av familien kommer hjem om ettermiddagen.

Etter skoletid foregår i Fornebupilotens lokaler på PUNKT. Barna kan leke, spille og lese her, og de får noe å spise når de kommer. Tilbudet er gratis, og det vil alltid være 3 voksne til stede.

For mer informasjon, ta kontakt med Fornebupiloten på post@fornebupiloten.no

Skroll til toppen