Aktuelt

Flytårnområdet

Bærum kommune arbeider med felles plan for flytårnområdet. Flytårnområdet er definert som et av tre fremtidige sentrumsområder på Fornebu. De jobber nå med et byplangrep. Med det mener de å

Les mer »

PunktYung utvikles videre

Trepartssamarbeidet mellom Obos, Bærum Kommune og Fornebupiloten samler trådene om tilbud for barn og unge på Fornebu. Godt de er nevenyttige:) – Les Pål Carter Talleraas beskrivelse av prosjektet som

Les mer »

Velkommen til nytt styre

Den 6. mai 2020 valgte årsmøtet i Fornebupiloten nytt styre. Valgkomiteen gikk bredt tu på Fornebu, og fokuserte blant annet på mangfold i kompetanse, bakgrunn og alder i sammensetningen av

Les mer »

FORNEBUPILOTEN LEIER LOKALE PÅ PUNKT

Fornebupiloten etablerer en møteplass for kontor og møtevirksomhet. Det skjer på PUNKT, ved OBOS’ visningssenter.  I dag åpnet Fornebupiloten nye lokaler som skal huse kontor og lokale for møter og

Les mer »

FORNEBUPILOTEN ER I GANG!

«Fornebu skal bli et møtested mellom ny kunnskap og gammel klokskap, og et godt samfunn fordi menneskene her lever, tenker, tror og elsker forskjellig.»  Fra Fornebuerklæringen, 2006 Fornebupiloten er en ideell

Les mer »
Skroll til toppen