50/50 Gutter og jenter

I dag har Fornebupiloten og PunktYung mottatt over en halv million kroner til prosjektet «50/50 Gutter og jenter – alle skal med» fra Gjensidigestiftelsen. Et prosjekt for å øke antallet brukere av ungdomsklubben til like mange gutter og jenter. Det arbeides for fullt med å få på plass ny ungdomsklubb på Flytårnet. Når den åpner og om den blir midlertidig eller permanent, er det ingen som kan svare på. Mens vi venter på svar, arbeides det iherdig i kulissene med å engasjere ungdommen som skal ta i bruk lokalene.

Dette skal gjøres gjennom flere aktiviteter, sier den engasjerte prosjektlederen og personen bak søknaden til Gjensidigestiftelsen, Marianne Hertzberg i Fornebupiloten. Denne søknaden har vi arbeidet med i et halvt år og vi har involvert forskjellige aktører, utøvere, ungdom og organisasjoner. Det er derfor ekstra artig å få tildelt disse midlene, smiler Marianne som legger til at de har fått akkurat det beløpet de har søkt om. 

-Dette kommer til å bli kult, sier fagkonsulent og familieterapeut på PunktYung, Pål Carter Talleraas, som i en årrekke har fulgt utviklingen på klubben. Støtten gir oss større muligheter til å følge opp ønskene fra ungdommen som har kommet frem under medvirkningsprosessen vi har arbeidet med i hele 2022. I den ferske Ungdata undersøkelsen kommer det frem at jenter er de som sliter mest med psykisk helse.  Dette er bakgrunnen for at vi ønsker å fokusere mer på jenter. Det er også slik at jenter bruker fritidstilbudet mindre. Vi er skikkelig gode på gutta og nå får vi muligheten til å gi et bredere tilbud. Dette er helt rått, sier Pål entusiastisk. 

Et av prosjektene er å lage et bandrom sammen med Fornebu og Snarøya musikkorps. – Erfaringer fra andre korps viser at band er noe som korpsmusikerne kan kose seg med etter hvert som de blir eldre og får mer erfaring, sier styreleder Pål Aaserud i Fornebu og Snarøya musikkorps. -Vi ser at vi har behov for å starte en aktivitet for de som har vært med i korpset en stund. Da er det mange som kjeder seg og derfor slutter. Samarbeidet med PunktYung og Fornebupiloten ønsker vi at skal endre på dette, legger styrelederen til. 

Gjennom medvirkning har vi fått tilbakemelding om at flere ungdommer ønsker å være med å utforme den nye ungdomsklubben, sier prosjektleder i Fornebupiloten Marianne Hertzberg. – Dette er så gøy, sier Marianne, som nå gleder seg til å gjennomføre noen av ideene fra medvirknings arbeidet med ungdommen.

-Vi ønsker at vi skal bruke mer tid på forskjellige kunstuttrykk. Når ungdomsklubben flytter til Flytårnet, vil den ha over 100 kunstnere som naboer. Vi vil derfor også lage et utstillingsvindu for ungdommens kunst. En start på dette er derfor en kunstinstallasjon til klubben som kan bli et iøynefallende verk. Hvis klubben er ferdig til Kunst rett vest 2023, så skal vi vise dem hva ungdommen er gode for, sier Marianne overbevisende. 

Ung medvirkning er viktig og vi har også fått tildeler midler til LOS Fornebu, sammen med Bærum Kunsthall fra Viken fylkeskommune. I det prosjektet skal vi engasjere ungdom til å formidle kunst til ungdom. Fornebulandet formes mens vi holder på og vi i Fornebupiloten arbeider for å være den katalysatoren vi er, også for ungdommen, sier Marianne.

-Vi tror at kunstprosjektet og bandrom engasjerer mange og jenter spesielt, sier Marianne som ønsker flere ungdom til klubben og også jenter spesielt. 

Skroll til toppen