Aktuelt

Velkommen til Rotary

NYTT – NYTT – NYTT Det er som å gå inn i en ny tid for Lysaker og Fornebu Rotaryklubb fra høsten 2021. Ikke bare har klubben fått sin nye

Les mer »

Flytårnområdet

Bærum kommune arbeider med felles plan for flytårnområdet. Flytårnområdet er definert som et av tre fremtidige sentrumsområder på Fornebu. De jobber nå med et byplangrep. Med det mener de å

Les mer »

PunktYung utvikles videre

Trepartssamarbeidet mellom Obos, Bærum Kommune og Fornebupiloten samler trådene om tilbud for barn og unge på Fornebu. Godt de er nevenyttige:) – Les Pål Carter Talleraas beskrivelse av prosjektet som

Les mer »

Velkommen til nytt styre

Den 6. mai 2020 valgte årsmøtet i Fornebupiloten nytt styre. Valgkomiteen gikk bredt tu på Fornebu, og fokuserte blant annet på mangfold i kompetanse, bakgrunn og alder i sammensetningen av

Les mer »
Rull til toppen